Examens

Tussentijdse Toets

Op ongeveer twee derde van je rijopleiding en na het behalen van je theorie-examen, kun je bij het CBR een Tussentijdse Toets (TTT) afleggen. Deze toets verloopt als een echt examen.

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens zo`n toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld op dat moment en of je al aan de eisen van het CBR voldoet. Na afloop van de toets krijg je van de examinator en de instructeur een advies over onderdelen waaraan je nog moet werken.

Je kunt dan gericht de rijopleiding gaan afmaken. Omdat de toets in principe hetzelfde verloopt als het examen, weet je dan precies wat je tijdens het examen te wachten staat. Eventuele nervositeit kan zo voor een belangrijk deel worden weggenomen. Het spreekt voor zich dat de kans op slagen behoorlijk toeneemt wanneer je de adviezen van de examinator en je rijinstructeur opvolgt.

Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de exameneisen. Je instructeur rijdt mee. De toets duurt even lang als een examen. Voor een personenauto is dat 55 minuten. Als niet alle onderdelen tijdens de TTT vlekkeloos verlopen, maar je over de bijzondere verrichtingen wel een positief advies krijgt, dan heb je voor dat onderdeel vrijstelling op het eerstvolgend praktijkexamen.

De volgende gegevens moet je overleggen tijdens je TTT;

Geldig theoriecertificaat, geldig legitimatiebewijs, zelfreflectie formulier.

C.B.R. Praktijkexamen

Wanneer je over voldoende rijvaardigheid en je theorie-examen beschikt, kunnen wij je praktijkexamen aanvragen. Op de afgesproken datum meld je jezelf bij de examinator, samen met je instructeur. Deze zal je papieren controleren.

Voor het praktijkexamen moet je kunnen overleggen:

Geldig theoriecertificaat, geldig legitimatiebewijs, uitslagformulier tussentijdse toets, zelfreflectie formulier. Als je een tussentijdse toets hebt gedaan, moet je het uitslagformulier van deze toets meenemen.

De examinator zal je vertellen wat er van je verwacht wordt tijdens de examenrit en buitengekomen zal hij je een ogentest afnemen. Je moet een kentekenplaat op ongeveer 25 meter kunnen lezen. Wanneer je de tussentijdse toets met succes hebt afgerond, worden de bijzondere verrichtingen achterwege gelaten. Daarna wordt de verlichting van de auto gecontroleerd en kunnen er wat vragen gesteld worden over de knoppen en controlelampjes in de auto.

Het wordt aanbevolen je instructeur mee te laten rijden maar je bent daarin geheel vrij. Na afloop van de rit welke ongeveer 35 minuten duurt, zal de examinator je in de examenzaal de uitslag meedelen.

B.N.O.R. Praktijkexamen

Uit de praktijk is gebleken dat tien procent van de kandidaten moeite heeft het rijbewijs via het `gewone` examen te behalen. De oorzaken hiervoor variëren. Jaarlijks zijn er ruim 30.000 kandidaten die voor de vierde keer binnen vijf jaar zakken voor hun rijexamen.

Vaak is er sprake van nervositeit. Voor deze mensen is er de speciale begeleiding van Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR).  Bij deze divisie van het CBR doet iedereen examen die binnen vijf jaar vier keer of vaker is gezakt voor een praktijkexamen. Zo’n examen heet een nader onderzoek en wordt afgenomen door een rijvaardigheidsadviseur.

Het nader onderzoek is niet gemakkelijker dan het CBR-examen. De eisen liggen namelijk wettelijk vast. Wel is er meer tijd beschikbaar. Dat biedt de gelegenheid kandidaten meer op hun gemak te stellen voor en tijdens het examen. Het nader onderzoek wordt niet afgenomen op de gebruikelijke CBR-examencentra, maar op een rustiger locatie. Ook is de beschikbare tijd langer en is er meer persoonlijke begeleiding.

De speciale aanpak bij dit nader onderzoek werkt voor veel kandidaten goed. Het aantal geslaagden ligt ongeveer vijftien procent hoger dan bij de gewone CBR-examens.

Wanneer je hierover meer wilt weten, kunnen wij je daar altijd meer informatie over geven.

Theorie-examen

Het theorie-examen kun je op verschillende tijden en plaatsen afleggen bij de theoriecentra van het CBR. Je kunt je theorie-examen zelf online reserveren.

Het theorie-examen bestaat uit 40 kennis vragen, waarvan je er minimaal 35 goed moet beantwoorden en 25 verkeersinzicht- en gevaarherkenningsvragen, waarvan je er minimaal 13 goed moet beantwoorden. De vragen worden gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties.

Het examen duurt in totaal ongeveer 45 minuten, bij een voldoende resultaat krijg je het theoriecertificaat meteen mee. Het certificaat blijft 1 jaar geldig. Het CBR neemt ook klassikaal theorie-examens af in andere talen. Ook kun je individueel een mondeling theorie-examen afleggen, dit kan met een tolk in je eigen taal, deze moet jezelf regelen.

Pas wanneer je bent geslaagd voor je theorie-examen mag je een tussentijdse toets of praktijkexamen afleggen. De volgende papieren heb je nodig voor je theorie-examen:

Geldig legitimatiebewijs en pasfoto.

iTheorie

CBR theorie leren doe je met iTheorie

Hoe bereid je je op een leuke en vooral effectieve manier klaar voor het CBR theorie-examen?

Het is de vraag die veel leerlingen stellen. iTheorie geeft het antwoord. Met het digitale lesprogramma vol theorie én oefeningen is leren voor het theorie-examen bij het CBR geen straf.

Lees meer over deze vorm van Theorie leren